Jakou roli má katastr nemovitostí v prodeji a nákupu realit?

Katastr nemovitostí hraje zásadní roli při koupi a prodeji nemovitosti. Najdete v něm všechny významné údaje o parcelách, pozemcích, stavbách, bytových domech, nebytových prostorech nebo rodinných domech a jejich vlastnících. Je to tedy komplexní soubor informací o nemovitostech v České republice.

Důležitou součástí katastru nemovitostí jsou katastrální mapy. Jsou v ní zobrazeny hranice jednotlivých pozemků a vyznačena parcelní čísla pozemků. Prostřednictvím bezplatného nahlížení do katastru nemovitostí lze zobrazit katastrální mapu online
a následně vybírat jednotlivé pozemky a zobrazovat informace o nich.

Co je výpis katastru nemovitostí?

Je to veřejná úřední listina, která prokazuje stav určité nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, a to k okamžiku vyhotovení listu vlastnictví.
Katastr nemovitostí nabízí online možnost nahlížení, kde najdete některé základní informace o listu vlastnictví. Další konkrétní a důležité informace již nenajdete v rámci neplacené verze nahlížení do katastru nemovitostí, ale musíte využít placenou online službu, kterou je dálkový přístup. Pro dálkový přístup je zapotřebí se registrovat a za vyžádané informace zaplatit poplatek.

A jak vypadá takový výpis z katastru nemovitostí, nebo-li list vlastnictví?
Má několik částí označených podle písmen abecedy:
Část A
V části A najdete informace o vlastníkovi či vlastnících nemovitosti a jejich podílech. Jedná se o identifikaci vlastníka a zda se jedná o výlučné vlastnictví nebo podílové spoluvlastnictví nebo společné vlastnictví manželů.
Část B
V části B najdete specifikaci nemovitosti v podobě parcelních čísel, jejich výměry, druh
a způsob využití pozemku atd.
Část C
Části C je potřeba věnovat zvýšenou pozornost zejména proto, že obsahuje údaje
o omezení vlastnického práva, tzv. věcná břemena. Jako příklad to jsou věcná břemena zatěžující nemovitost, předkupní práva, zástavní práva k nemovitosti a další.
Část D
Evidují se zde tzv. poznámky a další obdobné údaje, které nás upozorňují, že byla například u soudu podána žaloba na určení vlastnictví.
Část E
Obsahuje nabývací tituly tj. kupní smlouvy, darovací nebo dědické smlouvy.
—————————————————————————-

Pro získání kopie dokumentů z katastru nemovitostí potřebujete znát tyto údaje:
– katastrální území,
dále například:
– číslo popisné nebo číslo evidenční budovy
– parcelní číslo pozemku (stavební nebo pozemkovou parcelu
– typ stavby, číslo jednotky a další

Výpis z KN je zpoplatněn. Nahlížení do katastru online najdete zde.
Příslušný katastrální úřad naleznete podle mapy zde.

Prodej či nákup nemovitosti řešíme většinou jednou, dvakrát za život. Svěřte tuto komplexní zkušenost do rukou profesionála.
Ozvěte se mi.

Kateřina, Vaše osobní realitní zprostředkovatelka
Tel.: 775 130 609 Email: katerina.adaskova@kwcz.cz