Daň z prodeje nemovitosti

Jaká je daň z prodeje nemovitosti?

Rok 2020 přinesl několik novinek:

– byla zrušena předkupní práva k nemovitostem
– byla zrušena daň z nabytí nemovitosti

Kupující tedy ušetří 4 % z kupní ceny. To byl i jeden z důvodů zvýšené poptávky po koupi nemovitostí, která je stále extrémně vysoká. Poptávku po koupi žene zvyšující se inflace a strach ze znehodnocení úspor. Pokud tedy uvažujete o prodeji nemovitosti, nyní je nejlepší doba prodat velmi výhodně v krátkém časovém úseku.

Daň z příjmu 2021 při prodeji nemovitosti

Sazba daně z prodeje nemovitosti je pro fyzickou osobu 15 % a pro právnickou osobu
19 %. Daň se počítá ze zisku nikoliv z celé prodejní ceny. Pokud jste koupili byt za milion Kč a prodáváte za dva miliony Kč, zaplatíte na dani 150 tisíc Kč.

Základ pro výpočet příjmové daně si můžete snížit náklady za rekonstrukci, jste-li schopni je prokázat.

4 případy kdy jste osvobozeni od daně z příjmu

Všechny z nich se týkají pouze fyzických osob, nemovitost nesmí být zahrnuta v obchodním majetku firmy.

1. Vlastníte byt v osobním vlastnictví alespoň 5 let, bez ohledu na to, zda v něm bydlíte.
Pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021 platí nový časový test 10 let! Možná jste na konci roku 2020 zaregistrovali vysoký zájem o hypotéky. Nebylo to jen díky výhodným úrokovými sazbám a zrušení daně z nabytí nemovitosti. Mnoho kupujících motivovala
i změna časového testu z původních 5 na 10 let. Prodloužení časového testu, je i jeden z důvodů jak zamezit spekulativním nákupům bytů.

2. Vlastníte byt v osobním vlastnictví méně než 5 let, ale min. 2 roky před prodejem jste v něm bydleli. I na vás se vztahuje osvobození.Tuto skutečnost dokládáte buďto nahlášeným trvalým pobytem v nemovitosti nebo složenkami za energie nebo internet. Pomoci může i čestné prohlášení sousedů. Pokud nemovitost patří do společného jmění manželů (SJM), stačí, pokud v bytě bydlel alespoň jeden z nich.

3. Využijete všechny prostředky z prodeje na uspokojení vlastní bytové potřeby. Pokud jste měli v nemovitosti trvalý pobyt před prodejem po dobu kratší 2 let, ale použijete všechny peníze z prodeje na uspokojení vlastní bytové potřeby, budete osvobozeni od daně. Musíte tak ale učinit nejpozději do 12 měsíců od chvíle, kdy jste obdrželi kupní cenu na svůj účet.
A co je vlastní bytová potřeba? Někdo si pod tím třeba představí stan s karimatkou, nebo chatu. Seznam situací, které lze chápat jako uspokojení bytové potřeby upravuje
§ 4b zákona č. 586/1992 Sb o dani z příjmu.

Patří sem koupě bytu, rodinného nebo bytového domu, výstavba, rekonstrukce bytu nebo domu. Bytová jednotka nesmí zahrnovat jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru. Může to být také koupě pozemku určeného k výstavbě domu. Pokud si nejste jisti, kontaktujte finanční úřad.

4. Nemovitost z dědictví. Zde také platí 5 – letý či 10 – letý časový test. Dobu vlastnictví vašeho předchůdce (zůstavitele) je možné sčítat s dobou, po kterou jste nemovitost vlastnili. Jedná se o příbuzné v přímé linii (rodiče, děti, vnoučata, prarodiče, sourozenci
a osoby blízké, které s vámi žily ve společné domácnosti aspoň rok).
Například jste zdědili byt po mamince, která ho vlastnila 4 roky. Vy ho aktuálně vlastníte 2 roky. V součtu jste přesáhli pět let vlastnictví, časový test byl splněn, daň platit nebudete.
Pokud nemovitost zdědíte v letošním roce 2021, budete muset dodržet časový test 10 let, vše ostatní zůstalo zachováno.

Daňové přiznání při prodeji nemovitosti

Pokud jste osvobozeni od daně z příjmu, daňové přiznání podávat nemusíte. Pokud se na vás vztahuje daň z příjmu, zisk z prodeje zahrnete do daňového přiznání a to do konce března následujícího roku po prodeji.

Prodáváte byt či dům?
Prodej je hlavně o emocích a číslech. Ráda vám pomohu prodat co nejlépe. 🎯
Využijte úvodní bezplatné konzultace, kde probereme vaši představu.

Kateřina, Vaše osobní realitní zprostředkovatelka
Tel.: 775 130 609 Email: katerina.adaskova@kwcz.cz